Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 21:35:49

Poprawka 1

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 13