Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 21:58:55

Poprawka 7

Za: 29 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14