Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 21:56:58

Poprawka 3

Za: 29 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13