Narzędzia:

Ustawa o obligacjach

Dnia 18-12-2014 godz. 21:46:31

Poprawka 12

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 11