Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 22:10:39

Poprawka 49

Za: 2 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 12