Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 22:09:29

Poprawka 44

Za: 0 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 12