Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 21:52:40

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 58 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11