Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 21:40:15

Poprawka 12

Za: 85 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13