Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 21:55:47

Poprawka 1, 8-11, 13, 20, 21, 26, 30, 31, 38-41, 46-48, 50-53, 55

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14