Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 22:06:03

Poprawka 32

Za: 27 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15