Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 22:13:06

Poprawka 59

Za: 28 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12