Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 21:36:36

Poprawka 3

Za: 57 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 13