Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 21:32:34

Poprawka 1

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16