Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 22:01:32

Poprawka 17

Za: 29 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13