Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 21:39:31

Poprawka 10

Za: 65 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 11