Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 22:02:09

Poprawka 18

Za: 84 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14