Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2014 godz. 21:50:41

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 33 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12