Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
45 30-06-2022 w sprawie trzydziestej rocznicy powstania Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia Oświadczenie
Adresat bez adresata
27-06-2022 w sprawie pomocy materialnej dla Polski na wsparcie uchodźców z Ukrainy Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
24-06-2022 w sprawie korzystania przez dzieci uchodźców z Ukrainy z edukacji szkolnej w Polsce Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
24-06-2022 w sprawie korzystania przez uchodźców z Ukrainy ze stacjonarnej i szpitalnej opieki lekarskiej w Polsce Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
23-06-2022 w sprawie kosztów świadczeń społecznych wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznanych uchodźcom z Ukrainy znajdującym się w Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę Oświadczenie
Adresat Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
23-06-2022 w sprawie kosztów świadczeń społecznych podlegających resortowi rodziny i polityki społecznej przyznanych uchodźcom z Ukrainy znajdującym się w Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
20-06-2022 w sprawie działań rządu dotyczących uregulowania cen zakupu pelletu w celach grzewczych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
43 08-06-2022 w sprawie wprowadzenia zmian zasad wjazdu do centrów dużych miast samochodów z silnikami spalinowymi Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
43 08-06-2022 w sprawie wprowadzenia zasad „podnoszenia efektywnego wieku emerytalnego” Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
43 08-06-2022 w sprawie zmiany zasad korzystania z dróg ekspresowych i wprowadzenia odpłatności za korzystanie z tych dróg z rozbiciem na użytkowników aut osobowych i ciężarowych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
43 08-06-2022 w sprawie wprowadzenia podatku od samochodów spalinowych i nowych zasad opłaty za rejestrację aut napędzanych benzyną lub ropą Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
43 08-06-2022 w sprawie projektu ustawy mającej na celu uregulowanie kwestii nowych zasad oraz odległości od zabudowań mieszkalnych instalacji wiatrowych produkujących energię elektryczną Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
43 08-06-2022 w sprawie wprowadzenia ozusowania wszelkich umów cywilnoprawnych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
43 08-06-2022 w sprawie powiększenia zasiewów najbardziej poszukiwanych zbóż w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
10-05-2022 w sprawie wprowadzenia zmian w miejscowym planie urządzenia lasu w celu uniknięcia wycinki drzewostanów Lasu Krubińskiego i Lasu Śmiecińskiego położonych na terenie miasta Ciechanów Oświadczenie
Adresat p.o. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
26-04-2022 w sprawie zakupu przez Polskę szczepionek przeciwko COVID-19 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
26-04-2022 w sprawie możliwości skorzystania z ulgi dla klasy średniej w przypadku wspólnego rozliczenia podatkowego małżonków Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
26-04-2022 w sprawie rozwoju w Polsce produkcji aut zasilanych ogniwami elektrycznymi w świetle nowych wyników badań Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
08-04-2022 w sprawie regulacji w zakresie najmu mieszkań dla uchodźców Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
08-04-2022 w sprawie zapowiadanego projektu ustawy dotyczącego obrony cywilnej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
08-04-2022 w sprawie utworzenia w trybie rozporządzenia bazy danych zawierającej dane wrażliwe Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
18-03-2022 w sprawie transportu drogowego do Rosji i na Białoruś Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
04-03-2022 w sprawie planowanych przez rząd zmian w prawie w związku z wojną na Ukrainie oraz napływem uchodźców do Polski Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
04-03-2022 w sprawie zmiany niektórych regulacji prawnych w związku z wojną na Ukrainie oraz napływem uchodźców do Polski Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
25-02-2022 w sprawie poniesionych przez rodziny zastępcze strat finansowych wynikających z Polskiego Ładu Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
37 16-02-2022 w sprawie zagospodarowania placu postojowego przed dworcem kolejowym w Ciechanowie Oświadczenie
Adresaci Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA
Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA
37 16-02-2022 w sprawie placu odpraw celnych w Ciechanowie Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
37 16-02-2022 w sprawie apelu rosyjskich deputowanych o formalne uznanie przez Rosję niepodległości samozwańczych, separatystycznych „republik” w obwodzie donieckim i ługańskim na wschodzie Ukrainy Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
36 04-02-2022 w sprawie przygotowania i wprowadzenia przepisów eliminujących podwójne opodatkowanie otrzymanych z zagranicy spadków i darowizn Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
36 04-02-2022 w sprawie planów budowy farm wiatrowych na Bałtyku w kontekście wyłączenia stref połowowych na ich obszarze Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
36 04-02-2022 w sprawie wycieku tzw. danych wrażliwych dotyczących szczepień i upublicznienia ich w mediach 26 stycznia br. Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
36 04-02-2022 w sprawie wprowadzenia stosownych zmian do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
36 04-02-2022 w sprawie wprowadzenia stosownych zmian do rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
35 12-01-2022 w sprawie zmian w zasadach ubiegania się o świadczenie dodatku mieszkaniowego Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
35 12-01-2022 w sprawie wspólnego rozliczenia małżonków w 2022 r. Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
35 12-01-2022 w sprawie ustawy czyszczącej błędy i niejasności w Polskim Ładzie Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
34 16-12-2021 w sprawie realizacji zapisów ustawy o ułatwieniu prowadzenia handlu przez rolników Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
34 16-12-2021 w sprawie składanych przez członków Rady Medycznej oświadczeń o braku lub istnieniu konfliktu interesów w związku z zasiadaniem przez nich w tej radzie Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
34 16-12-2021 w sprawie planowanych działań MSZ w związku z informacją o zamiarze wprowadzenia przez reżim Alaksandra Łukaszenki ustawy uniemożliwiającej wydawanie Karty Polaka Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
33 26-11-2021 w sprawie agresji Białorusi na Polskę Oświadczenie
Adresat bez adresata
33 26-11-2021 w sprawie programu bezpiecznej dla środowiska utylizacji zużytych ogniw litowo-jonowych Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
33 26-11-2021 w sprawie utylizacji zużytych łopat turbin wiatrowych składowanych na terenie Polski Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
33 26-11-2021 w sprawie przystąpienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych do inicjatywy odrestaurowania cmentarza w Chankin w Iraku Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
33 26-11-2021 w sprawie przeniesienia pomnika Henryka Sienkiewicza bliżej Alei Ujazdowskich Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prezydent m. st. Warszawy
33 26-11-2021 w sprawie stanu prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw Oświadczenie
Adresat Marszałek Sejmu RP
33 26-11-2021 w sprawie wsparcia finansowego dla sportsmanki Oświadczenie
Adresat Minister Sportu i Turystyki
32 29-10-2021 w sprawie udzielania pomocy medycznej cudzoziemcom w regionie przygranicznym i w strefie stanu wyjątkowego Oświadczenie
Adresaci Wojewoda Podlaski
Minister Zdrowia
32 29-10-2021 w sprawie unormowania działalności placu odpraw celnych w Ciechanowie Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
31 08-10-2021 w sprawie nowelizacji ustawy o grobach i cmentarzach wojennych w zakresie zobowiązania zarządców nekropolii do zachowania grobów osób wielce zasłużonych dla lokalnej społeczności, bohaterów walk o niepodległość Polski Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
31 08-10-2021 w sprawie usankcjonowania napisów na tablicach poświęconych ofiarom wojny, wskazujących bez niedomówień sprawców Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
31 08-10-2021 w sprawie incydentu z funkcjonariuszami Policji sprawozdawcy parlamentarnego red. Ł. P. Oświadczenie
Adresat Komendant Główny Policji
30 21-09-2021 w sprawie zagrożenia utratą źródeł utrzymania pracowników kopalni „Turów” Oświadczenie
Adresat Rzecznik Praw Obywatelskich
30 21-09-2021 w sprawie bezpieczeństwa osób wchodzących do budynków i wychodzących z budynków Kancelarii Sejmu oraz dostępu do tych budynków (oświadczenie złożone powtórnie) Oświadczenie
Adresat Marszałek Sejmu RP
30 21-09-2021 w sprawie kosztu zakupu szczepionek przeciwko COVID-19 (oświadczenie złożone powtórnie) Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
29 10-09-2021 w sprawie spodziewanej podwyżki cen gazu Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
29 10-09-2021 w sprawie rozwoju sieci ładowania e-samochodów Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
29 10-09-2021 w sprawie remontu dworca kolejowego w Wejherowie Oświadczenie
Adresat Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA
28 06-08-2021 w sprawie problemów, zgłaszanych przez producentów opakowań z tworzyw sztucznych, dotyczących zdobycia surowca do produkcji Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
28 06-08-2021 w sprawie usunięcia przez władze regionu Galicji w Hiszpanii z Monte del Gozo pomnika św. Jana Pawła II Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
28 06-08-2021 w sprawie wyroku sądu administracyjnego w Kolonii dotyczącego kary dla ks. prof. Dariusza Oko za artykuł naukowy w magazynie „Theologisches” Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
27 23-07-2021 w sprawie dookreślenia zasad finansowych funkcjonowania paczkomatów Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
27 23-07-2021 w sprawie ograniczenia czy uniemożliwienia osobom niezaszczepionym korzystania z publicznych środków transportu Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
27 23-07-2021 w sprawie protokołów posiedzeń Rady Medycznej przy premierze dotyczących strategii zwalczania koronawirusa Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
27 23-07-2021 w sprawie tzw. ustawy kompensacyjnej przyznającej zadośćuczynienie za ewentualne negatywne skutki szczepień przeciw COVID-19 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
26 18-06-2021 w sprawie projektu Strategii Demokratycznej 2040 Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
26 18-06-2021 w sprawie usytuowania placu odpraw celnych w Ciechanowie Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
26 18-06-2021 w sprawie zapewnienia wjazdu na teren parlamentu i wyjazdu z niego podczas protestów i manifestacji społecznych Oświadczenie
Adresat Marszałek Sejmu RP
25 10-06-2021 w sprawie rekompensaty dla pracodawców z tytułu poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wprowadzeniem pracy zdalnej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
25 10-06-2021 w sprawie kosztów zakupu szczepionek przeciwko COVID-19 Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
25 10-06-2021 w sprawie specjalistycznych szkoleń dla parlamentarzystów i osób zajmujących ważne stanowiska w państwie (tzw. erki) w zakresie cyberbezpieczeństwa Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Koordynator Służb Specjalnych
24 27-05-2021 w sprawie wyprodukowania krótkich filmów, np. z udziałem popularnych sportowców, jako elementu programu edukacyjnego zachęcającego uczniów do ćwiczeń fizycznych Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
24 27-05-2021 w sprawie przygotowania przez MEN filmowych materiałów dydaktycznych jako formy wsparcia nauczycieli i uczniów w nauczaniu kluczowych przedmiotów w szkołach podstawowych i średnich Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
24 27-05-2021 w sprawie utworzenia funduszu celowego w NFZ, wspomagającego leczenie artrogrypozy dzieci i młodzieży Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
24 27-05-2021 w sprawie planowanych działań w zakresie wypracowania standardów likwidacji ognisk ptasiej grypy Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
24 27-05-2021 w sprawie terminu podjęcia prac nad identyfikacją szczątków ofiar komunistów z „Łączki” Oświadczenie
Adresat Prezes Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
24 27-05-2021 w sprawie postępów prac nad ustawowymi rozwiązaniami dotyczącymi świadczeń kompensacyjnych za niepożądane odczyny poszczepienne Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
23 15-04-2021 w sprawie wyłączenia powiatu przasnyskiego z podziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
23 15-04-2021 w sprawie działań rządu polskiego w zakresie przeciwdziałania zauważalnym w ostatnim okresie działaniom destabilizującym Rosji Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
23 15-04-2021 w sprawie planów wprowadzenia społecznego ubezpieczenia pielęgnacyjnego lub czeków opiekuńczych Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
22 25-03-2021 w sprawie poprawy bezpieczeństwa drogowego na ul. Meissnera w Warszawie przy skrzyżowaniu drogi dojazdowej między blokami Meissnera 1/3 i Meisnera 7/11 Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
22 25-03-2021 w sprawie skarg mieszkańców miejscowości Majdan, Góraszka i Zagórze na wyjątkową uciążliwość obwodnicy S2 z uwagi na natężenie hałasu Oświadczenie
Adresat p.o. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
22 25-03-2021 w sprawie unormowania sytuacji na rynku wynajmu lokali zgodnie z wprowadzonymi w czasie pandemii ograniczeniami dla branży hotelarskiej Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
21 19-02-2021 w sprawie planu zagospodarowania zużytych śmigieł elektrowni wiatrowych Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
21 19-02-2021 w sprawie składowania na terenie różnych nieruchomości potencjalnie groźnych odpadów Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
20 13-01-2021 w sprawie stanu pamiątek dokumentujących historię brytyjskiej Polonii w dawnym Domu Kombatanta w Manchesterze Oświadczenie
Adresaci Minister Spraw Zagranicznych
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
20 13-01-2021 w sprawie bezpieczeństwa drogowego na ul. Meissnera w Warszawie Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
20 13-01-2021 w sprawie zmiany sposobu wypłacania świadczenia 500+ w 2021 roku Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
19 17-12-2020 w sprawie formularzy do rozliczeń środków finansowych i ewidencji wydatków, przeznaczonych do wykorzystania przez biura senatorskie Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
19 17-12-2020 w sprawie ustawy dotyczącej mediów społecznościowych w kontekście ochrony wolności słowa w internecie Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
19 17-12-2020 w sprawie zakazu przemieszczania się między godz. 19.00 dnia 31 grudnia br. a godziną 6.00 dnia 1 stycznia 2021 r. Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
18 03-12-2020 w sprawie uchwał podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczących sfer praw i obowiązków innych organów państwa Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
18 03-12-2020 w sprawie uciążliwości dla mieszkańców domostw sąsiadujących z placami odpraw celnych Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
18 03-12-2020 w sprawie umożliwienia opiekunom osób starszych dokonywania zakupów dla podopiecznych w godzinach przeznaczonych dla seniorów Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
17 28-10-2020 w sprawie planowanej reorganizacji ruchu drogowego na ul. Meissnera w Warszawie Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
17 28-10-2020 w sprawie uregulowań prawnych dotyczących utrzymania anonimowości nauczycieli prowadzących lekcje online Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
17 28-10-2020 w sprawie braku reakcji ze strony funkcjonariuszy Policji na wydarzenia naruszające prawo i porządek publiczny w Ciechanowie Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
16 14-10-2020 w sprawie odpowiedzi na oświadczenie złożone podczas 10. posiedzenia Senatu dotyczące postępowania administracyjnego z wniosku pani C.K. w tzw. sprawie zabużańskiej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
16 14-10-2020 w sprawie ogłoszonej 6 października br. polityki „zero tolerancji” w egzekwowaniu reżimu sanitarnego Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
16 14-10-2020 w sprawie stacji transformatorowych zamontowanych na wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
15 11-09-2020 w sprawie problemów związanych z wywozem śmieci z nekropolii Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu
15 11-09-2020 w sprawie informacji zawartej w zakładce "Prace" na stronie internetowej Senatu Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
13 02-07-2020 w sprawie stanowiska polskiego rządu wobec wprowadzenia przez Chińską Republikę Ludową prawa o bezpieczeństwie w Hongkongu Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
13 02-07-2020 w sprawie rozliczeń między biurami turystycznymi i ich klientami za niewykorzystane pakiety wyjazdowe Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
13 02-07-2020 w sprawie sygnałów o planowanym zamrożeniu płac i rezygnacji z przewidzianych podwyżek dla pracowników samorządowych Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
12 18-06-2020 w sprawie stanowiska polskiego resortu spraw zagranicznych w związku z planowaną przez Izrael aneksją części Zachodniego Brzegu Jordanu Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
12 18-06-2020 w sprawie treści dokumentu Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju pt. „Projekt oświadczenia w sprawie ludności, bezpieczeństwa żywnościowego, wyżywienia i zrównoważonego rozwoju w kontekście epidemii koronawirusa w 2019 (COVID-19)” z 29 maja 2020 r. Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
12 18-06-2020 w sprawie podjęcia działań w celu zaostrzenia przez Komisję Europejską przepisów dotyczących produktów sprzedawanych w sieci Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
12 18-06-2020 w sprawie lokowania stacji bazowych telefonii komórkowej w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych i miejsc wypoczynku mieszkańców Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
11 03-06-2020 w sprawie wsparcia finansowego przebudowy boiska sportowego przy szkole podstawowej w Gąsocinie Oświadczenie
Adresat Minister Sportu
11 03-06-2020 w sprawie dodatku finansowego z Tarczy 3.0 dla nauczycieli pracujących zdalnie Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
10 13-05-2020 w sprawie budowy linii kolejowej nr 35 Chorzele – Ostrołęka Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
10 13-05-2020 w sprawie odpowiedzi na oświadczenie senatorskie, złożone podczas 5. posiedzenia Senatu, dotyczące przebiegu postępowania administracyjnego z wniosku pani C.K. o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
10 13-05-2020 w sprawie możliwości wykorzystania budynków koszar w Ciechanowie na potrzeby wojsk amerykańskich Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
9 16-04-2020 w sprawie stanu zabytkowego dworca kolejowego w Gąsocinie w gminie Sońsk Oświadczenie
Adresaci Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA
Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA
9 16-04-2020 w sprawie zakłóceń odbioru sygnału telewizji naziemnej w strefie nadmorskiej, w miejscowościach: Białogóra, Dębki, Karwia i Jastrzębia Góra Oświadczenie
Adresaci Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Prezes Zarządu Spółki Emitel S.A.
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
9 16-04-2020 w sprawie wykonywania przez nauczycieli dodatkowej dokumentacji pracy w formie tygodniowych zestawień ich działania Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
7 13-03-2020 w sprawie niepokojów społecznych związanych z projektem planu przebiegu linii kolejowych do CPK Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
6 06-03-2020 w sprawie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów w gminach Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu
6 06-03-2020 w sprawie opracowania systemu uzupełniającego straty gmin z tytułu obniżenia stawek PIT Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
6 06-03-2020 w sprawie finansowania oświaty w gminach Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
5 27-02-2020 w sprawie zorganizowania w kuluarach Senatu Rzeczypospolitej Polskiej happeningu tanecznego pt. „Nazywam się Miliard” Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
5 27-02-2020 w sprawie stanu zadłużenia państw trzecich w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
5 27-02-2020 w sprawie doniesień prasowych na temat szkodliwego wpływu na zdrowie materiałów użytych do budowy boisk przyszkolnych Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
5 27-02-2020 w sprawie przebiegu postępowania administracyjnego z wniosku pani C. K. o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
4 06-02-2020 w sprawie możliwości przedłużenia przez PLK umowy na świadczenie usług zabezpieczających dworzec kolejowy w Mławie Oświadczenie
Adresaci Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA
Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA
4 06-02-2020 w sprawie uhonorowania, w przestrzeni miejskiej Ciechanowa, Aleksandra Napiórkowskiego, dowódcy ułanów w bitwie pod Sarnową Górą w1920 r. Oświadczenie
Adresat Prezydent Ciechanowa
4 06-02-2020 w sprawie możliwości zakwalifikowania klas wojskowych LO w Bieżuniu do programu ˆˆ„Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
3 17-01-2020 w sprawie wpisania obwodnicy Przasnysza do rządowego planu budowy stu obwodnic Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
2 18-12-2019 w sprawie zabezpieczenia budynków po obozie KL Soldau w Działdowie Oświadczenie
Adresaci Prezes Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2 18-12-2019 w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na ulicy Meissnera w Warszawie Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
2 18-12-2019 w sprawie jednego z pytań w teście z Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie 2018/2019 Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej