Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
21 19-02-2021 w sprawie planu zagospodarowania zużytych śmigieł elektrowni wiatrowych Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
21 19-02-2021 w sprawie składowania na terenie różnych nieruchomości potencjalnie groźnych odpadów Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu i Środowiska
20 13-01-2021 w sprawie stanu pamiątek dokumentujących historię brytyjskiej Polonii w dawnym Domu Kombatanta w Manchesterze Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Minister Spraw Zagranicznych
20 13-01-2021 w sprawie bezpieczeństwa drogowego na ul. Meissnera w Warszawie Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
20 13-01-2021 w sprawie zmiany sposobu wypłacania świadczenia 500+ w 2021 roku Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
19 17-12-2020 w sprawie formularzy do rozliczeń środków finansowych i ewidencji wydatków, przeznaczonych do wykorzystania przez biura senatorskie Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
19 17-12-2020 w sprawie ustawy dotyczącej mediów społecznościowych w kontekście ochrony wolności słowa w internecie Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
19 17-12-2020 w sprawie zakazu przemieszczania się między godz. 19.00 dnia 31 grudnia br. a godziną 6.00 dnia 1 stycznia 2021 r. Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
18 03-12-2020 w sprawie uchwał podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczących sfer praw i obowiązków innych organów państwa Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
18 03-12-2020 w sprawie uciążliwości dla mieszkańców domostw sąsiadujących z placami odpraw celnych Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
18 03-12-2020 w sprawie umożliwienia opiekunom osób starszych dokonywania zakupów dla podopiecznych w godzinach przeznaczonych dla seniorów Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
17 28-10-2020 w sprawie planowanej reorganizacji ruchu drogowego na ul. Meissnera w Warszawie Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
17 28-10-2020 w sprawie uregulowań prawnych dotyczących utrzymania anonimowości nauczycieli prowadzących lekcje online Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
17 28-10-2020 w sprawie braku reakcji ze strony funkcjonariuszy Policji na wydarzenia naruszające prawo i porządek publiczny w Ciechanowie Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
16 14-10-2020 w sprawie odpowiedzi na oświadczenie złożone podczas 10. posiedzenia Senatu dotyczące postępowania administracyjnego z wniosku pani C.K. w tzw. sprawie zabużańskiej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
16 14-10-2020 w sprawie ogłoszonej 6 października br. polityki „zero tolerancji” w egzekwowaniu reżimu sanitarnego Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
16 14-10-2020 w sprawie stacji transformatorowych zamontowanych na wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
15 11-09-2020 w sprawie problemów związanych z wywozem śmieci z nekropolii Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu
15 11-09-2020 w sprawie informacji zawartej w zakładce "Prace" na stronie internetowej Senatu Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
13 02-07-2020 w sprawie stanowiska polskiego rządu wobec wprowadzenia przez Chińską Republikę Ludową prawa o bezpieczeństwie w Hongkongu Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
13 02-07-2020 w sprawie rozliczeń między biurami turystycznymi i ich klientami za niewykorzystane pakiety wyjazdowe Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
13 02-07-2020 w sprawie sygnałów o planowanym zamrożeniu płac i rezygnacji z przewidzianych podwyżek dla pracowników samorządowych Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
12 18-06-2020 w sprawie stanowiska polskiego resortu spraw zagranicznych w związku z planowaną przez Izrael aneksją części Zachodniego Brzegu Jordanu Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
12 18-06-2020 w sprawie treści dokumentu Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju pt. „Projekt oświadczenia w sprawie ludności, bezpieczeństwa żywnościowego, wyżywienia i zrównoważonego rozwoju w kontekście epidemii koronawirusa w 2019 (COVID-19)” z 29 maja 2020 r. Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
12 18-06-2020 w sprawie podjęcia działań w celu zaostrzenia przez Komisję Europejską przepisów dotyczących produktów sprzedawanych w sieci Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
12 18-06-2020 w sprawie lokowania stacji bazowych telefonii komórkowej w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych i miejsc wypoczynku mieszkańców Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
11 03-06-2020 w sprawie wsparcia finansowego przebudowy boiska sportowego przy szkole podstawowej w Gąsocinie Oświadczenie
Adresat Minister Sportu
11 03-06-2020 w sprawie dodatku finansowego z Tarczy 3.0 dla nauczycieli pracujących zdalnie Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
10 13-05-2020 w sprawie budowy linii kolejowej nr 35 Chorzele – Ostrołęka Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
10 13-05-2020 w sprawie odpowiedzi na oświadczenie senatorskie, złożone podczas 5. posiedzenia Senatu, dotyczące przebiegu postępowania administracyjnego z wniosku pani C.K. o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
10 13-05-2020 w sprawie możliwości wykorzystania budynków koszar w Ciechanowie na potrzeby wojsk amerykańskich Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
9 16-04-2020 w sprawie stanu zabytkowego dworca kolejowego w Gąsocinie w gminie Sońsk Oświadczenie
Adresaci Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA
Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA
9 16-04-2020 w sprawie zakłóceń odbioru sygnału telewizji naziemnej w strefie nadmorskiej, w miejscowościach: Białogóra, Dębki, Karwia i Jastrzębia Góra Oświadczenie
Adresaci Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Prezes Zarządu Spółki Emitel S.A.
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
9 16-04-2020 w sprawie wykonywania przez nauczycieli dodatkowej dokumentacji pracy w formie tygodniowych zestawień ich działania Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
7 13-03-2020 w sprawie niepokojów społecznych związanych z projektem planu przebiegu linii kolejowych do CPK Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
6 06-03-2020 w sprawie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów w gminach Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu
6 06-03-2020 w sprawie opracowania systemu uzupełniającego straty gmin z tytułu obniżenia stawek PIT Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
6 06-03-2020 w sprawie finansowania oświaty w gminach Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
5 27-02-2020 w sprawie zorganizowania w kuluarach Senatu Rzeczypospolitej Polskiej happeningu tanecznego pt. „Nazywam się Miliard” Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
5 27-02-2020 w sprawie stanu zadłużenia państw trzecich w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
5 27-02-2020 w sprawie doniesień prasowych na temat szkodliwego wpływu na zdrowie materiałów użytych do budowy boisk przyszkolnych Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
5 27-02-2020 w sprawie przebiegu postępowania administracyjnego z wniosku pani C. K. o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
4 06-02-2020 w sprawie możliwości przedłużenia przez PLK umowy na świadczenie usług zabezpieczających dworzec kolejowy w Mławie Oświadczenie
Adresaci Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA
Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA
4 06-02-2020 w sprawie uhonorowania, w przestrzeni miejskiej Ciechanowa, Aleksandra Napiórkowskiego, dowódcy ułanów w bitwie pod Sarnową Górą w1920 r. Oświadczenie
Adresat Prezydent Ciechanowa
4 06-02-2020 w sprawie możliwości zakwalifikowania klas wojskowych LO w Bieżuniu do programu ˆˆ„Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
3 17-01-2020 w sprawie wpisania obwodnicy Przasnysza do rządowego planu budowy stu obwodnic Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
2 18-12-2019 w sprawie zabezpieczenia budynków po obozie KL Soldau w Działdowie Oświadczenie
Adresaci Prezes Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2 18-12-2019 w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na ulicy Meissnera w Warszawie Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
2 18-12-2019 w sprawie jednego z pytań w teście z Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie 2018/2019 Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej