Narzędzia:
Jan Maria Jackowski

Jan Maria Jackowski

  • okręg wyborczy nr 39, Płock
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.jmjackowski.pl

Senator VIII, IX i X kadencji.

Poseł na Sejm III kadencji.

 

Urodził się 23 stycznia 1958 r. w Olsztynie.

W 1982 r. ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jest doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Ukończył  także Podyplomowe Studia Fotografii Naukowej i Technicznej na Wydziale Biologii tej uczelni. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W latach 1982-84 pracował jako nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym im. Ruy Barbosy w Warszawie. Od 1984 do 1990 r. był dziennikarzem kwartalnika „Fotografia”, a w okresie 1990-2010 Telewizji Polskiej, gdzie stworzył lub współtworzył 150 programów tam wyemitowanych. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości.

W latach 2002-06 sprawował mandat radnego Rady m.st. Warszawy, w latach 2002 - 2004 był jej wiceprzewodniczącym, a następnie do 2005 był jej przewodniczącym.

Od 1993 do 1995 r. zasiadał w Radzie przy Prezydencie RP ds. Mediów i Komunikacji, a w latach 2005-07 pełnił funkcję sędziego Trybunału Stanu. W latach 2001 - 2016,  przez wszystkie trzy kadencje, był członkiem Rady Powierniczej Zamku Królewskiego w Warszawie.

W Sejmie III kadencji przewodniczył Komisji Kultury i Środków Przekazu. W Senacie IX kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Jest pisarzem, publicystą, autorem kilkunastu publikacji książkowych i ponad 1600 prasowych. Należy do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Podczas studiów był związany z opozycją demokratyczną. W 2002 r. IPN nadał mu status osoby pokrzywdzonej. W 2022 roku Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych decyzją DSE2-Ko971-D19217-1D/22 potwierdził ustawowy status działacza opozycji antykomunistycznej i nadał oznakę honorową „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”.

 

W Senacie X kadencji jest:

- wiceprzewodniczącym Komisji Kultury i Środków Przekazu,

- członkiem Komisji Ustawodawczej.

 

Bezpartyjny.

Biuro senatorskie 
ul. A. Mickiewicza 3, 06-400 Ciechanów, tel. 23 672 22 50, 887 878 889
czynne:
poniedziałek-piątek 12.00-17.00

http://jmjackowski.pl/

https://twitter.com/JanMJackowski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Maria_Jackowski

http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Jan_Maria_Jackowski

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2021 r.)