Narzędzia:

Głosowania w dniu 20-09-2013 na 39. posiedzeniu Senatu

Za: 42 Przeciw: 9 Wstrzymał się: 4 Nie głosował: 2
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 12:01:16 za Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Wniosek o odrzucenie ustawy

2 12:01:49 przeciw Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

3 12:03:38 przeciw Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Poprawka 1, 2

4 12:04:15 za Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Poprawka 3

5 12:04:48 za Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Poprawka 4

6 12:05:20 za Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Poprawka 5

7 12:05:54 za Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Poprawka 6

8 12:06:26 za Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Poprawka 7

9 12:06:55 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Poprawka 8

10 12:07:28 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Poprawka 9

11 12:08:05 za Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Poprawka 10

12 12:08:39 za Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Poprawka 11

13 12:09:08 przeciw Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

14 12:10:59 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

15 12:11:39 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Poprawki 1, 2

16 12:12:07 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

17 12:12:45 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o współpracy rozwojowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

18 12:15:30 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawki 1, 4, 11, 12, 17, 19, 22, 24, 25

19 12:15:55 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

20 12:16:24 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

21 12:17:02 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

22 12:17:46 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawki 6, 8, 10, 13, 16, 23

23 12:18:15 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

24 12:18:38 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

25 12:19:05 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

26 12:19:35 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

27 12:20:05 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

28 12:20:32 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

29 12:20:59 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

30 12:21:34 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawki 26, 30, 31

31 12:21:59 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27

32 12:22:21 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 28

33 12:22:52 za Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 29

34 12:23:14 przeciw Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

35 12:24:16 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Poprawka

36 12:24:40 przeciw Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

37 12:27:37 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

38 12:28:08 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

39 12:30:05 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

40 12:30:32 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawki 2, 3, 4, 5, 6

41 12:31:10 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawki 7, 12, 13, 16

42 12:31:28 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

43 12:32:04 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

44 12:32:20 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

45 12:32:41 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

46 12:33:01 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

47 12:33:19 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

48 12:33:41 przeciw Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

49 12:34:36 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

50 12:35:20 za Ustawa o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

51 12:36:00 za Ustawa o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

52 12:36:51 za Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

53 12:38:42 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

54 12:39:22 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawki 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

55 12:39:46 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

56 12:40:10 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

57 12:41:03 za Ustawa o ratyfikacji Porozumienia o współpracy w zakresie ochrony świadka, podpisanego w Stirinie dnia 24 maja 2012 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek