Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dnia 20-09-2013 godz. 12:27:37

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 29 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18