Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Dnia 20-09-2013 godz. 12:08:05

Poprawka 10

Za: 27 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20