Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-09-2013 godz. 12:15:30

Poprawki 1, 4, 11, 12, 17, 19, 22, 24, 25

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19