Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Dnia 20-09-2013 godz. 12:11:39

Poprawki 1, 2

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19