Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Dnia 20-09-2013 godz. 12:06:55

Poprawka 8

Za: 25 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23