Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Dnia 20-09-2013 godz. 12:09:08

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 54 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20