Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Dnia 20-09-2013 godz. 12:12:07

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 54 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 19