Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Dnia 20-09-2013 godz. 12:03:38

Poprawka 1, 2

Za: 55 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20