Narzędzia:

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 20-09-2013 godz. 12:01:49

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 51 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22