Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-09-2013 godz. 12:19:35

Poprawka 15

Za: 27 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21