Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-09-2013 godz. 12:19:05

Poprawka 14

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22