Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Dnia 20-09-2013 godz. 12:07:28

Poprawka 9

Za: 22 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 29