Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-09-2013 godz. 12:33:41

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 53 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18