Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-09-2013 godz. 12:17:02

Poprawka 5

Za: 29 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19