Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-09-2013 godz. 12:39:46

Poprawka 4

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20