Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Dnia 20-09-2013 godz. 12:05:20

Poprawka 5

Za: 27 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24