Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-09-2013 godz. 12:32:20

Poprawka 10

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24