Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-09-2013 godz. 12:20:32

Poprawka 20

Za: 29 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20