Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Dnia 20-09-2013 godz. 12:24:40

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 52 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19