Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-09-2013 godz. 12:31:28

Poprawka 8

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22