Narzędzia:

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 20-09-2013 godz. 12:01:16

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 23 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23