Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia o współpracy w zakresie ochrony świadka, podpisanego w Stirinie dnia 24 maja 2012 r.

Dnia 20-09-2013 godz. 12:41:03

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 18