Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Dnia 20-09-2013 godz. 12:08:39

Poprawka 11

Za: 28 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22