Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-09-2013 godz. 12:30:05

Poprawka 1

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18