Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Dnia 20-09-2013 godz. 12:10:59

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 1 Przeciw: 79 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20