Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-09-2013 godz. 12:30:32

Poprawki 2, 3, 4, 5, 6

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21