Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-09-2013 godz. 12:31:10

Poprawki 7, 12, 13, 16

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20