Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-09-2013 godz. 12:15:55

Poprawka 2

Za: 5 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 19