Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Dnia 20-09-2013 godz. 12:24:16

Poprawka

Za: 55 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 20