Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-09-2013 godz. 12:39:22

Poprawki 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18